Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 – 18.2022

Boniewo, dn. 12.05.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 10.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynków garażowych na budynek handlowy na działce nr 144/12 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,  składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2022, 19:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764