Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/37w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO
ZPiPF. 6730 – 17.2022

Boniewo, dn. 04.05.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa (………..)* z dnia 30.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/37 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy BoniewoMarek Klimkiewicz

* "* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 maja 2022, 14:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448