Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 14/2022

Boniewo, dn. 27.04.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 06.04.2022 r. uzupełnionego w dniu 22.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/47 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,  składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacjipublicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 kwietnia 2022, 15:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413