Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/18 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 16/2022

Boniewo, dn. 27.04.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (...........)* z dnia 22.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod  nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/18 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,  składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do  informacjipublicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 kwietnia 2022, 15:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215