Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/51 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730- 9/2022

Boniewo, dn. 15.04.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.04.2022 r., na wniosek Pani (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/51 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do
informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2022, 14:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694