Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 15/2022

Boniewo, dn. 14.04.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 08.04.2022 r. /data wpływu: 11.04.2022 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2022, 14:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561