Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/45 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 7/2022

Boniewo, dn. 14.04.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.04.2022 r., na wniosek Pani (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/45 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do
informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2022, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578