Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/49 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 13/2022

Boniewo, dn. 28.03.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (………..)* z dnia 23.03.2022 r./data wpływu: 25.03.2022 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/49 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 marca 2022, 16:08:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232