Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 2/2022

Boniewo, dn. 14.03.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.03.2022 r., na wniosek Pana (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do
informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 marca 2022, 11:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386