Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 8 marca 2022 r.


ZPiPF. 6730 - 4/2022

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pt.: Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe.

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie
zostanie wydana w terminie do 7 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 marca 2022, 12:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479