Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 3/2022

Boniewo, dn. 08.03.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.03.2022 r., na wniosek Pani (.....................) *, została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 marca 2022, 12:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419