Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 3/2022

Boniewo, dn. 11.02.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani (...........)* z dnia 09.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 lutego 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lutego 2022, 12:06:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420