Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością etapowania – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6730-57/2021

Boniewo, dnia 8 lutego 2022 r.


ZAWIADOMIENIE


o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia
pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością etapowania – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 lutego 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2022, 11:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247