Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 2/2022

Boniewo, dn. 08.02.2022 r.Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .................. z dnia 07.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 40 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (8 lutego 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lutego 2022, 11:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427