„ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”


 
WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr ZPiPF. 6733- 12/2021
 
Boniewo, dnia 18.01.2022r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie
 
 

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.poz. 741 ze zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia:
„ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”.
 

 
Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie     7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów
i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 – 15: 15 .
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 stycznia 2022, 09:23:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443