Rozbudowa wiaty w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 56/2021

Boniewo, dn. 14.01.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2022 r., na wniosek Pan (.....................) *, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa wiaty w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 stycznia 2022, 22:11:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535