Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 57/2021

Boniewo, dn. 11.01.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana (......)* reprezentującego KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 23.12.2021 r. /data wpływu: 27.12.2021 r./ uzupełnionego w dniu 10.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 w obrębie Łąki Wielkie, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 stycznia 2022, 14:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680