Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą geometrii dachu w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 w obrębie ewidencyjnym Jerzmanowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730- 48/2021

Boniewo, dn. 05.01.2022 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.01.2022 r., na wniosek z dnia 09.09.2021 r. Pana …………………...*, została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą

„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą geometrii dachu w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 w obrębie ewidencyjnym Jerzmanowo, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 stycznia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 stycznia 2022, 09:31:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875