Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz posadowienie garażu blaszanego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 53/2021

Boniewo, dn. 16.12.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2021 r., na wniosek Pani ...............*, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan .................*, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz posadowienie garażu blaszanego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

* "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 grudnia 2021, 10:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609