Rozbudowa istniejącej wiaty stalowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 56/2021

Boniewo, dn. 10.12.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .................. z dnia 08.12.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącej wiaty stalowej na działce nr 23 w miejscowości Grójec, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2021, 08:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542