Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 100/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 55/2021

Boniewo, dn. 29.11.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana …………………., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr 100/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 listopada 2021, 10:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686