Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (dom holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 52/2021                                 Boniewo, dn. 12.11.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2021 r., na wniosek Pani ....................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (dom holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 listopada 2021, 13:03:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541