Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 49/2021                                 Boniewo, dn. 12.11.2021 r.Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2021 r., na wniosek Pana .................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej (domek holenderski) z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od datyotrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 listopada 2021, 12:57:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877