Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 63/27 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 50/2021                                   Boniewo, dn. 04.11.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.11.2021 r., na wniosek z dnia 27.09.2021 r. Państwa ............................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 63/27 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2021, 13:20:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516