Budowa budynku rekreacji indywidualnej i budynku garażu z infrastrukturą techniczną na dz. nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 53/2021                            Boniewo, dn. 03.11.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ................, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan ................. z dnia 28.10.2021 r. uzupełnionego w dniu 02.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej i budynku garażu z infrastrukturą techniczną na dz. nr 47/36 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 listopada 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2021, 13:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423