Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, żew dniu 20 października 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego podnazwą: „Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/23 w miejscowości Grójczyk,gmina Boniewo” ZPiPF.6733.10.2021 BIP.pdf (30kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 października 2021, 13:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458