Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 -52/2021

Boniewo, dn. 13.10.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i eNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ..................... z dnia12.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej nadziałce nr 47/10 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


34.2021 — kopia.pdf (24kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2021, 14:59:54)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 października 2021, 15:06:57)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249