„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo,gm. Boniewo”WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 40/2021

Boniewo, dn. 05.10.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2021 r., na wniosek Pana ........ reprezentującego KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 19.07.2021 r. /data wpływu:20.07.2021 r./ uzupełnionego w dniu 29.07.2021 r., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo,gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 października 2021, 17:01:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528