Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 51/2021

Boniewo, dn. 04.10.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z  późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa ......., w imieniu których występuje pełnomocnik Pani ............ z dnia 28.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 października 2021, 14:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502