Budowa budynku rekreacji indywidualnej (typu domku holenderskiego) na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF. 6730 - 49/2021

Boniewo, dn. 15.09.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .................... z dnia 10.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej (typu domku holenderskiego) na działce nr 63/33 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 września 2021, 20:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477