Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 położonej w obrębie Jerzmanowo, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 48/2021

Boniewo, dn. 10.09.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ..................... z dnia 09.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 209/3 położonej w obrębie Jerzmanowo, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 września 2021, 22:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500