Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 37/3 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo .


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 38/2021

Boniewo, dn. 27.08.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.08.2021 r., na wniosek z dnia30.06.2021 r. Pani .............. reprezentującej Państwa ........................................została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 37/3 położonej w obrębie Łączewna, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 sierpnia 2021, 10:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716