Posadowienie dwóch budynków rekreacji indywidualnej (typu domków holenderskich) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 34/2021

Boniewo, dn. 23.08.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.08.2021 r., na wniosek z dnia 29.06.2021 r. Pana ............ i Pana ................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie dwóch budynków rekreacji indywidualnej (typu domków holenderskich) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 49/8 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 sierpnia 2021, 18:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127