Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 73 obręb Lubomin Rządowy,gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 46/2021

Boniewo, dn. 19.08.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana ....................... z dnia17.08.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 73 obręb Lubomin Rządowy,gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 sierpnia 2021, 12:32:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679