„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 42/2021

Boniewo, dn. 19.08.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.08.2021 r., na wniosek z dnia 26.07.2021 r. Pana …………..., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 sierpnia 2021, 12:30:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719