„Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 36/2021

Boniewo, dn. 18.08.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18.08.2021 r., na wniosek z dnia 24.06.2021 r. Pani ..............., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynkugospodarczego i altany z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/44 w miejscowościŁączewna, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 sierpnia 2021, 17:49:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652