Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 33/2021

Boniewo, dn. 11.08.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ............ z dnia18.06.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe,gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskaćwyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od datydoręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 sierpnia 2021, 14:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640