Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 31/2021

Boniewo, dn. 11.08.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Kamili Stachurskiej z dnia 16.06.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/26 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 sierpnia 2021, 14:20:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471