„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 40/2021

Boniewo, dn. 05.08.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana .........................reprezentującego KPE FARMS Sp. z o.o. z dnia 19.07.2021 r. /data wpływu: 20.07.2021 r./uzupełnionego w dniu 29.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 102/1 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 sierpnia 2021, 14:27:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 757