Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 28/2021

Boniewo, dn. 29.07.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2021 r., na wniosek z dnia 28.05.2021 r. Pani ......................, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla  inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/11 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać nwyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2021, 21:37:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810