Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 27/2021

Boniewo, dn. 27.05.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2021 r., na wniosek z dnia 26.05.2021 r. Pana .............................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/30 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do  piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lipca 2021, 21:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 585