Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w zakresie zmiany geometrii dachu i szerokości elewacji frontowej


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730-24/1/2021

Boniewo, dn. 26.07.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.07.2021 r. Państwa..... została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/34w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” w zakresie zmiany geometrii dachu i szerokości elewacji frontowej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lipca 2021, 13:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639