Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 32/2021

Boniewo, dn. 22.07.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.07.2021 r., na wniosek z dnia 18.06.2021 r. Pana ........................, została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 209/3 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2021, 14:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659