Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową i infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 38/2021

Boniewo, dn. 19.07.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa ..............., w imieniu których występuje pełnomocnik Pani ................., z dnia 05.07.2021 r., uzupełnionego w dniu 16.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z wiatą garażową i infrastrukturą techniczną na działce nr 37/3 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2021, 12:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483