Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego naterenie działki o nr ewid. 63/8 położonej w obrębie Łączewna , gmina Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 35/2021

Boniewo, dn. 19.07.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2021 r., na wniosek z dnia 24.06.2021 r. Pana .........., została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki o nr ewid. 63/8 położonej w obrębie Łączewna , gmina Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2021, 12:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566