Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO 

 ZPiPF 6733-6/2021
 Boniewo, dnia 16 lipca 2021 r.

 OBWIESZCZENIE 
 o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr 21, 17/12, 17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.

 Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 – 15:15 . 

 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lipca 2021, 13:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524