Budowa budynku rekreacji indywidualnejwraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 39/2021

Boniewo, dn. 09.07.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ....................... z dnia 07.07.2021r. /data wpływu: 08.07.2021 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/31 w miejscowości Łączewna,gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskaćwyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2021, 14:35:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277