Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 25/2021

Boniewo, dn. 02.07.2021 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., na wniosek z dnia11.05.2021 r. Państwa ............................., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na działce nr 179/1 w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lipca 2021, 11:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440