Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję gospodarczą oraz zmianą geometrii dachu ...


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730- 23/2021

Boniewo, dn. 02.07.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2021 r., na wniosek z dnia04.05.2021 r. Pana ........................, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję gospodarczą oraz zmianą geometrii dachu w zabudowie zagrodowej na działce nr 63/6 w miejscowości Sułkówek, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 lipca 2021, 12:25:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400