Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe,gm. Boniewo”.WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6730 - 33/2021

Boniewo, dn. 29.06.2021 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani ....................... z dnia 18.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej na działce nr 93 w miejscowości Łąki Zwiastowe,gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2021, 15:23:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483